ไร่พระจันทร์คืออะไร

เราคือกิจการที่รวมกลุ่มเกษตรกรที่ขายผลผลิตไม่ได้
มาร่วมกลุ่มกันแบ่งปันทรัพยากรการผลิตและความรู้
พัฒนาผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรรู้สึกภาคภูมิใจในผลผลิต
และได้รับผลตอบแทนที่คู่ควร ผู้บริโภคก็ได้ทานอาหารที่ดี

การเปลี่ยนแปลงโลโก้

Logochange copy

เดิมทีเราร่วมกับเกษตรกรเฉพาะที่เป็นชาวนาไทย รูปโลโก้เราจึงมีฟางข้าวอยู่ในโลโก้เดิม
เมื่อผ่านมาระยะหนึ่ง เราพบว่ามีเกษตรกรจำนวนมากที่ปลูกผลผลิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวที่มีคุณภาพดีแต่ขายผลผลิตไม่ได้
ไร่พระจันทร์เราจึงตั้งใจที่จะนำวัตดุดิบคุณภาพดีเหล่านี้มาทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงเป็นที่มาของโลโก้ใหม่

เป้าหมายของเราไร่พระจันทร์


สร้างระบบเพื่อทำให้ผู้บริโภคได้ทานอาหารที่ดี
ผู้ผลิตรู้สึกภูมิใจและได้รับผลตอบแทนที่คู่ควร

บทสัมภาษณ์

โล่รางวัล scaled
หากพวกเราทุกคนได้ทานที่ดี
พี่น้องชาวนามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
คนในประเทศเราคงมีความสุขร่วมกัน