ข้าวสินเหล็ก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าว2Artboard 24

Member 1x1 1

ข้าวสินเหล็ก

ข้าวสินเหล็ก ที่ปลูกด้วยวีถีธรรมชาติ ปลูกแบบอินทรีย์

เราเริ่มจากการฟื้นฟูดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักไถกลบหน้าดิน
ศัตรูพืชเราจัดการด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ข้าวของเราเป็นข้าวออร์แกนิค
ไม่มีสารเคมี สีใหม่ตามออร์เดอร์ รับประกันความสดใหม่ 🙂

ข้าวพันธ์ุสินเหล็กคือข้าวมีค่าดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลางค่อนไปทางดัชนีน้ำตาลต่ำ
– เหมาะกับผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ไต
– ผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ
– ผู้ที่กำลังลดน้ำหนัก ที่ต้องการจะลดปริมาณน้ำตาลจากข้าวและอาหารที่กินในแต่ละวัน
เพราะเมื่อรับประทานอาหารน้ำตาลต่ำอย่างข้าวสินเหล็ก ร่างกายก็จะเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ช้าลง
ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยให้เราไม่หิวง่ายด้วยครับบบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @moonfarms

ตอบคำถามเพียง 3 ข้อเพื่อทราบจำนวนข้าวสารที่คุณต้องการในแต่ละเดือน

คุณทานข้าวที่บ้านวันละกี่มื้อ
มื้อ
ใน1สัปดาห์คุณทานข้าวที่บ้านกี่วัน
วัน
คุณทานข้าวที่บ้านวันละกี่มื้อ
คน

ปิด