ไร่พระจันทร์คืออะไร

ปรัชญาในการทำธุรกิจของเราไร่พระจันทร์ คือเราตั้งใจเป็นแบรนด์สินค้าเกษตรของไทยในเชิงธุรกิจ Inclusive Business
หมายถึง โมเดลธุรกิจที่แก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด)

1. เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ และแสวงหาผลกำไร
2. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
3. มีขนาดในการดำเนินธุรกิจ มีการเติบโต และมีผลกระทบต่อสังคม
4. มีการใช้นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ของเรา อาทิเช่น ข้าวเพื่อสุขภาพ, ธัญพืช, สมุนไพรผง, สมุนไพรอบแห้ง, น้ำผึ้ง, ควินัว, แป้งข้าว, โปรตีนจากพืช

 

 

เป้าหมายของเราไร่พระจันทร์

Untitled 1

 

อาหารไม่มีชนชั้น
ทุกสังคมสามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดี

Untitled 2

วิสัยทัศน์

 
 
 


สร้างระบบเพื่อทำให้ผู้บริโภคได้ทานอาหารที่ดี
ผู้ผลิตรู้สึกภูมิใจและได้รับผลตอบแทนที่คู่ควร

พันธกิจ

1. หาวัตถุดิบที่มีประโยชน์และดีและนำมาสื่อสารและส่งตรงถึงผู้บริโภค
2. แก้ปัญหาเกษตรกรขายผลผลิตไม่ได้ ให้ขายได้อย่างยั่งยืน
3. สร้างระบบเพื่อทำให้ผู้ผลิตอาหารที่ดี รู้สึกภาคภูมิใจในผลผลิตของตนเองและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
4. นำเสนอบริการที่ให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยได้ทานอาหารที่ดี

การเปลี่ยนแปลงโลโก้

Logochange copy

เดิมทีเราร่วมกับเกษตรกรเฉพาะที่เป็นชาวนาไทย รูปโลโก้เราจึงมีฟางข้าวอยู่ในโลโก้เดิม
เมื่อผ่านมาระยะหนึ่ง เราพบว่ามีเกษตรกรจำนวนมากที่ปลูกผลผลิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวที่มีคุณภาพดีแต่ขายผลผลิตไม่ได้
ไร่พระจันทร์เราจึงตั้งใจที่จะนำวัตดุดิบคุณภาพดีเหล่านี้มาทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงเป็นที่มาของโลโก้ใหม่

บทสัมภาษณ์

โล่รางวัล scaled
หากพวกเราทุกคนได้ทานที่ดี
พี่น้องชาวนามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
คนในประเทศเราคงมีความสุขร่วมกัน